SILNIČNÍ SVÍTIDLA
"ENERGO LED"

ÚVOD

V oblasti energetiky a elektromontáží nabízíme:

  • zpracování projektových dokumentací, včetně inženýrské činnosti, zajištění ÚR a Sř
  • poradenskou a konzultační činnost
  • montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení NN,VN do 35 kV vč
  • výstavba venkovních vzdušných a kabelových vedení NN,VN do 35 kV vč
  • technologické montáže - rozvodny, trafostanice venkovní i kompaktní do 35 kV vč
  • vnitřní elektroinstalace budov včetně hromosvodů, počítačových sítí a slaboproudých rozvodů
  • zemní a výkopové práce
  • geodetická zaměření staveb a vklady věcných břemen do KN