SILNIČNÍ SVÍTIDLA
"ENERGO LED"

ÚVOD

Pozor!

Naše společnost je výhradním prodejcem LEDdiodových svítidel:

Tyto svítidla vykazují úsporu více jak 50%, při stejné svítivosti o proti stávajícím svítidlům.

 

V případě zájmu Vám naše firma provede pasportizaci stávajícího venkovního osvětlení a navrhne

  • nová LEDdiodová svítidla s cenovou nabídkou
  • výpočtem úspory a návratností této investice

 

dále v oblasti energetiky a elektromontáží nabízíme:

  • zpracování projektových dokumentací, včetně inženýrské činnosti, zajištění ÚR a Sř
  • poradenskou a konzultační činnost
  • montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení NN,VN do 35 kV vč
  • výstavba venkovních vzdušných a kabelových vedení NN,VN do 35 kV vč
  • technologické montáže - rozvodny, trafostanice venkovní i kompaktní do 35 kV vč
  • vnitřní elektroinstalace budov včetně hromosvodů, počítačových sítí a slaboproudých rozvodů
  • zemní a výkopové práce
  • geodetická zaměření staveb a vklady věcných břemen do KN
Led Diodové svítidlo ENERGO 90