SILNIČNÍ SVÍTIDLA
"ENERGO LED"

Podnikové vzdělávání

Firma ENERGOROZVODY s.r.o. provádí podnikové vzdělávání zaměstnanců. 

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti a adaptability zaměstnanců vedoucí ke zvýšení odbornostní úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, a také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Tento projekt je finančně podpořen z EVROPSKÉ UNIE.

 

Číslu projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005527

Realizace projektu od 1. 3. 2017 – do 28. 2. 2019

Podnikové vzdělávání;