SILNIČNÍ SVÍTIDLA
"ENERGO LED"

Podnikové vzdělávání

Firma ENERGOROZVODY s.r.o. provádí podnikové vzdělávání zaměstnanců. 

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti a adaptability zaměstnanců vedoucí ke zvýšení odbornostní úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, a také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Tento projekt je finančně podpořen z EVROPSKÉ UNIE.

Podnikové vzdělávání;