SILNIČNÍ SVÍTIDLA
"ENERGO LED"

Projekce a revize

Naše projekční kancelář se zaměřuje na:

 • VN - vysoké napětí
 • NN - nízké napětí
 • trafostanice
 • elektroinstalace
 • veřejné osvětlení
 • hromosvody
 • cenové nabídky

 

Návrhy osvětlovacích soustav pro:

 • osvětlování vnitřních prostor
 • výpočet a zhodnocení úrovně denního osvětlení
 • návrh osvětlovacích soustav a kontrolní výpočet umělého osvětlení s případným doporučením pro realizaci sdruženého osvětlení
 • návrh a výpočet umělého osvětlení
 • vypracování světelně technické zprávy k předložení hygienikovi Návrhy osvětlovacích soustav pro osvětlování venkovních prostor
 • projektová dokumentace pro osvětlení pozemních komunikací
 • projektová dokumentace pro osvětlení venkovních prostorů